sudo curl -sSL https://get.docker.com/ | sudo bash
sudo curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.20.0/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` -o /usr/local/bin/docker-compose

dyzury tutaj

ZADANIA

METODY NUMERYCZNE INF2ZAO

METODY NUMERYCZNE INF3 DZIENNE

Informatyka z elementami przedsiębiorczości - (zaoczne)

Mathematica online !!

BAZY DANYCH 1 MAtematyka

pliki i programy

kursy

materiały do LATEX'a

Akademia Pana Kleksa.doc

Rozdziały Akademii Pana Kleksa

SYMULACJE

Bajka Dydaktyczna

Zagadka Dydaktyczna

ZA 12345 661198729 50