The UP Code Challenge - konkurs programistyczny

regulamin

Konkurs

W dobie powszechnego dostępu do globalnej sieci Internet, komunikacja międzyludzka coraz częściej odbywa się przy pomocy wymiany dokumentów elektronicznych.

Dokumenty zgromadzone w globalnych repozytoriach są cennym źródłem wiedzy w wielu praktycznych zagadnieniach.Powszechny i często darmowy dostęp do kompletnych opracowań tematyki popularnej i naukowej stanowi jednak potencjalne źródło nadużyć.

Plagiat - przywłaszczenie sobie autorstwa cudzego utworu lub jego fragmentu staje się poważnym problemem na każdym poziomie edukacji.

Ośrodki naukowe starają się przeciwdziałać temu zjawisku proponując automatyczne metody pozwalające na ocenę podobieństwa nowej pracy do tych, które już znajdują się w bazach publikacji.

O co chodzi?

Celem tej edycji konkursu jest przygotowanie implementacji własnego algorytmu, który weźmie udział w turnieju, w którym rywalizować będą programy pozostałych uczestników. Grą, w którą będą grały programy będzie jedna z możliwych wariacji prostej i popularnej gry logicznej kółko i krzyżyk. Zwycięzcą zostanie Uczestnik, którego program zdobędzie najwięcej zwycięstw wśród wszystkich programów.

Zaproponowany algorytm powinien mieć możliwość rozegrania partii w kółko i krzyżyk zgodnie z regułami, które zostaną podane w trzecim paragrafie tego dokumentu. Do turnieju zostaną dopuszczeni jedynie ci Uczestnicy Konkursu, których program będzie spełniał wymogi określone w czwartym paragrafie tego dokumentu.

Organizatorzy zachęcają do jak największej inwencji!

Dla kogo i jak?

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.

Prace kursowe mogą być wykonane indywidualnie lub w grupach, przy czym grupa może być maksymalnie dwuosobowa.

Rozwiązanie składa się z dwóch części:

  • opisu samodzielnie wykonanego przez Uczestnika konkursu algorytmu rozwiązującego zadanie określone w Tematyce konkursu
  • implementacji tego algorytmu.

Akceptowane będą jedynie rozwiązania, w skład których wchodzą wszystkie ww. dokumenty sporządzone zgodnie z wytycznymi podanymi w paragrafie IV Regulaminu konkursu.

Terminy:

  • Ogłoszenie konkursu: 20 maja 2013 roku
  • Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie: 30 września 2013 roku
  • Przesłanie prac do oceny: 20 października 2013 roku
  • Wyłonienie finalistów: 18 listopada 2013 roku
  • Prezentacja, ocena prac i ich weryfikacja oraz rozstrzygnięcie konkursu: 29 listopada 2013 roku

Organizatorzy

Katedra Informatyki i Metod Komputerowych oraz Studenckie Naukowe Koło Informatyków

Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt z organizatorami:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Katedra Informatyki i Metod Komputerowych
ul. Podchorążych 2, pok. 402N
30-084 Kraków
tel. +48 604 275 737
adres email: up.konkurs@gmail.com

Dodatkowych informacji udzielają:
mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
dr Tomasz Hachaj